български
Последвайте ни на:

АДМИНИСТРАЦИЯ

БТЛ Индъстрийз АД

бул. "Пещерско шосе" 30, Пловдив, България
Тел: ​+359 894 497 515; +359 32 622 252
Факс:  +359 32 307 890
web:   www.btl.bg
e-mail: office@btl.bg

 

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

БТЛ Индъстрийз АД

бул. "Пещерско шосе" 30, Пловдив, България
Тел: +359 889 602 565, +359 887 312 409,
+359 887 690 565
Факс:  +359 32 307 890
web: www.btl.bgwww.aesthetics.bg

 

СЕРВИЗ

БТЛ Индъстрийз АД

бул. "Пещерско шосе" 30, Пловдив, България
Тел: +359 887 782 754, +359 894 497 518
Факс:  +359 32 307 890
web:   www.btl.bg
e-mail: service@btlnet.com