български
Последвайте ни на:

34 доказателства за ефектите на високоинтензивната магнитотерапия

BTL Super Inductive System е иновативна технология за провеждане на високоинтензивна магнитотерапия, която мигновено облекчава болката и която е предпочитана от редица наши и чуждестранни специалисти.

В настоящата статия ще ви представим 34 клинични проучвания и практически казуси, които доказват ефективността и широкото приложение на апарата.
 

BTLBG_2019-08-05_960x480_header

 

Преди да започнем: Как работи BTL Super Inductive System?

BTL Super Inductive System лекува остри и хронични болкови състояния в опорно-двигателния апарат и нервната система, като използва действията на електромагнитно поле с висок интензитет. То деполяризира нервните влакна и предизвиква съкращения в мускулите. Ефектът е моментално облекчаване на болката, редуциране на спастичност, миостимулация и мобилизация.

Работата с апарата се базира на 3 неврофизиологични теории за управление на болката. Използвайки отделна честота на електромагнитното поле, BTL Super Inductive System може да се използва за широк набор от състояния.

Peripheral pattern теория за управление на болката

Когато изпитваме болка, информацията за нея се изпраща от първоизточника към мозъка посредством периферната нервна система. Използвайки BTL Super Inductive System в болезнената точка при честота 120-140 Hz, болковите рецептори се ремодeлират, което кара мозъка да не интерпретира нервните импулси като болка. Тази стратегия е приложима при подостри състояния като ревматоиден артрит.

Gate теория за повлияване на болката

Според тази теория болката достига до главния мозък посредством малките α нервни влакна, отварящи нервна врата, през която преминава усещането за болка. При честота от 60-100 Hz BTL Super Inductive System активира Дебелите А-β нервни влакна, които затварят вратата (отворена от малките влакна) и не позволяват на болковите импулси да достигнат до мозъка. Този подход е удачен в случай на остра болка (като дископатия).

Ендогенно-опоидна теория за повлияване на болката

Според тази теория, когато е налице силна болка, организмът освобождава ендорфини - ендогенни опоидни съединения, за да я облекчи по естествен начин. При честота от 2-10 Hz BTL Super Inductive System стимулира нервните окончания, увеличавайки секрецията на тези съединения. Този метод е подходящ в случаите на хронични болкови състояния.

1. Периферно приложение на повторяема индуктивна стимулация за повлияване на болката при мускулно-скелетни заболявания – пилотно проучване

Оригинално заглавие: Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological disorders – a pilot study
Автори: Dragana Zarkovic, Krasimira Kazalakova
Държава: България
Година на публикуване: 2016 г.

Проучването цели да установи ефектите от терапията с повторяема периферна магнитна стимулация (rPMS) – обещаващ неинвазивен подход за третиране на болковите състояния, които съпътства заболявания в опорно-двигателната и нервната система.

Изследването обхваща 40 души с остри и хронични болкови състояния, които изпитват сериозни затруднения в нормалното извършаване на ежедневни дейности. Всички те преминават през терапевтичен курс с rPMS, като:

 • пациентите с остра болка са подложени на общо 5 процедури, извършени всеки ден;
 • пациентите с хронична болка са подложени на общо 10 терапии, разпределени по 2 пъти седмично.

За моделирането и интерпретирането на болката е използвана визуална аналогова скала (VAS), в която с 1 се означава липсата на болка, а с 10 – изключително силна болка.

Ето какво показват и резултатите от проучването:

 • 87,33% от участниците съобщават за осезаемо редуциране на болката
 • 41,33% от участниците подобряват способността си за изпълнение на ежедневните дейности

При 3-месечната последваща визита, 42.04% от пациентите твърдят, че имат трайно подобрение и чувстват, че изпълняват по-лесно своите ежедневни дейности.

Проучването заключава, че терапията с rPMS може да бъде използвана за облекчаване на болезнените състояния, които съпътстват опорно-двигателните и неврологичните нарушения, и трайно подобряване на качеството на живот на пациента.

 

BTLBG_2019-08-06_1

 

2. Приложение на високоинтензивна електромагнитна стимулация за редуциране на спастичността след прекаран инсулт

Оригинално заглавие: High-intensity electromagnetic stimulation can reduce spasticity in post-stroke patients
Автори: Ondřej Prouza, Efthimios Kouloulas, Dragana Zarkovic
Държава: Чехия
Година на публикуване: 2018 г.

Това клинично проучване оценя влиянието на високоинтензивното електромагнитно поле върху спастичността при пациенти, преживели инсулт. За тази цел то обхваща 30 пациента, преживели мозъчен удар, които се разделят в две групи на случаен принцип – терапевтична и контролна.

Пациентите от терапевтичната група (TG) преминават 10 терапии с високоинтензивна електромагнитна стимулация, а пациентите от контролната група (CG) са подложени на 10 процедури – комбинация от електротерапия и кинезитерапия, в областта на спастичния мускул.

При последваща визита, проведена 1 месец след края на терапевтичния курс, спастичността* при пациентите от терапевтичната група е намаляла с 66%, а при тези от контролната група – с 31%. В допълнение, качеството на живот* на участниците от TG се е подобрило с 81%, докато това на контролната група – с едва 72%.

Следователно, високоинтензивната електромагнитна стимулация е ефективен екстракорпорален метод за лечение на спастичност при пациенти, преживели мозъчен удар.

* За измерване на спастичността прочуването използва Modified Asworth Scale (MAS). Определянето на подобрение в качеството на живот се извършва чрез Barthel Index.

3. Периферно приложение на повторяема индуктивна стимулация в цялостния физиотерапевтичен подход

Оригинално заглавие: Repetitive peripheral inductive stimulation in comprehensive physiotherapeutic approach – a case study
Автор: Žarković D.
Година на публикуване: 2016 г.
Държава: Чехия

Този практически казус се стреми да определи какви биха били ефектите, ако rPIS (повторяема периферна магнитна стимулация ) стане част от цялостния подход в рехабилитацията на посттравматичните респираторни и мускулно-скелетни заболявания. Проучването използва технологията BTL Super Inductive System за облекчаване на болката, миориелаксация и подобрение в дишането. Оценката на резултатите се извършва чрез спирометрична и кинезиологична оценка.

В експеримента участва 29-годишен мъж, който в рамките на 4 седмици преминава курс от общо 16 терапии. В терапията се използва ръчен апликатор с фокусирано магнитно поле и различни честоти на стимулация.

4-седмичния курс от терапии с BTL Super Inductive System показва значителни подобрения в показателите SVC (slow vital capacity), FVC (forced vital capacity) и MVV (maximal voluntary ventilation). Рехабилитационната програма е оказала положителен ефект и върху опорно-двигателната система на пациента, редуцирайки мускулните спази, които водят до асиметрия в гръбначния стълб.

Казусът предполага, че rPIS води до редица положителни терапевтични ефекти и може да бъде ефективно интегрирана в цялостната програма за рехабилитация.
 

BTLBG_2019-08-06_3

 

4. Периферно приложение на повторяема импулсна магнитна стимулация върху ставни контрактури с цел мобилизация

Оригинално заглавие: Peripheral application of repetitive pulse magnetic stimulation on joint contracture for mobility restoration
Автор: Efthimios J Kouloulas
Година на публикуване: 2016 г.
Държава: Гърция

Ставната контрактура е състояние, при което освен болка се наблюдава и ограничен обем на движение на ставата. Целта на това проучване е да установи какви ще са ефектите при подобно състояние от приложена повторяема периферна магнитна стимулация (rPMS) – решение с ясно изразени терапевтични ефекти при редица други индикации.

В клиничното проучване участват 30 пациенти с контрактура на коленната става, които са разделение в 2 групи – терапевтична (TG) и контролна (CG). Пациентите от TG са подложени на лечение с rPMS, докато тези от CG преминават рехабилитация с ултразвук (конвенционален метод). Използват се 2 вида измерители за оценка на крайния резултат:

 • Оценка на мобилността чрез гониометрия (определяне на обема на движение в градуси при флексия) и въпросник за функционална оценка на пациента и неговата способност да извършва дейности от ежедневието.
 • Оценка на болковите възприятия чрез 10-степенна визуална аналогова скала (VAS).

Резултатите от проучването показват статистическа разлика (р <0.05) в нивата на подобрение на всички изследвани параметри при сравняване на двете групи. Те предполагат и значително възстановяване на мобилността и по-силна аналгезия при пациентите от TG спрямо тези, преминали конвенционално лечение. Следователно, rPMS е ефективен и безопасен неинвазивен метод, който възстановява мобилността на ставите, облекчава болката и подобрява качеството на живот.

5. Употреба на високоинтензивна електромагнитна стимулация при лечение на фрактури

Оригинално заглавие: Use of the high-intensity electromagnetic field stimulation in fracture treatment – a series of case studies
Автор: Dimitrova-Popova D.1, Morfino D.
Държави: България, Италия

Тъй като високоинтензивната електромагнитна стимулация води до подобряване на кръвообращението, тя може да бъде обнадеждаващ метод, който да ускори заздравяването на костни фрактури. Целта на тази серия от практически казуси е да установи какъв би бил ефектът на терапията в образуването на нова костна тъкан.

Проучването обхваща 6 пациенти с фрактура на дисталния радиус (китката). Те преминават през 10 терапии с BTL-6000 Super Inductive System, като процедурите са разпределени по 3 пъти на седмица. Оценката на резултатите и формирания калус се извършва с два измерителя:

 • Основен: рентгеновите снимки на пациентите преди първата и след последната терапия
 • Допълнителен: Въпросник за функционална оценка на пациента (PFAQ), който оценява извършаването на основни дейности в ежедневието.

След края на терапевтичния курс при 3-ма пациенти се наблюдава отлично образуване на нова костна тъкан, докато при други 3-ма – добро. Според PFAQ 40% от пациентите наблюдават подобрение в своето качество на живот и докладват за значително улеснение при извършване на рутинни ежедневни дейности.

Серията от практически казуси предполага, че използването на високоинтензивната електромагнитната стимулация е обещаващ метод за ускоряване на процеса на заздравяване на фрактури и води до значително облекчаване на придружаващата болка.

Искате ли да прочетете и останалите 29 клинични проучвания?

Специално за Вас сме подготвили PDF книга, която включва 34 разработки и казуси в оригинал на английски език. Те са разпределени в 5 отделни глави, съобразно медицинските ефекти, до които BTL SUPER INDUCTIVE SYSTEM води:

 1. Успокояване на болката
 2. Намаляване на спастичност
 3. Мускулна стимулация
 4. Мобилизация на стави
 5. Заздравяване на фрактури
 6. Други

Електронната книга обединява практическия и научния опит на множество наши и Ваши колеги и ще Ви помогне да разкриете пълния потенциал на BTL Super Inductive System в своята медицинска практика. Екипът ни вярва, че тези проучвания ще Ви бъдат от полза не само ако в момента обмисляте покупка на апарат за високоинтензивна магнитотерапия, но и в случай, че вече разполагате с такъв.
 

Електронната книга обединява практическия и научния опит на множество наши и Ваши колеги и ще Ви помогне да разкриете пълния потенциал на BTL Super Inductive System в своята медицинска практика. Екипът ни вярва, че тези проучвания ще Ви бъдат от полза не само ако в момента обмисляте покупка на апарат за високоинтензивна магнитотерапия, но и в случай, че вече разполагате с такъв.