български
Последвайте ни на:

Основни характеристики

BTL-CardioPoint-CPET-measurement-accuracy

Измервателна точност

Подвижното рамо, на което е закрепен анализаторът, позволява използването на къси тръби при изследването на пациента. Те не позволяват газовите проби да се смесват, което увеличава прецизността на анализа.

BTL-CardioPoint-CPET-minimum-flow-resistance

Минимално съпротивление

Дебитомерът не съдържа никакви движещи се части, което свежда съпротивлението на въздушния поток до минимум. А поради своята ниска цена, той може да се използва за еднократна употреба.

BTL-CardioPoint-CPET-optimized-data-display_2

Оптимизирана визуализация на данните

Вертикално разположените тъчскрийн монитори позволяват едновременното наблюдение на ЕКГ данните и резултатите от пулмологичното изследване. Софтуерите за кардиология и пулмология работят в перфектен синхрон, като за всеки избран пулмологичен резултат се визуализират и съответстващите му ЕКГ данни.

BTL-CardioPoint-CPET-comfortable-calibration_2

Удобно калибриране

Ергономично разположените калибриращ лост и газов цилиндър осигуряват удобство и премахват нуждата от допълнително време и рутинни движения, защото са само на една ръка разстояние.

BTL_CardioPoint_SDS_logo_2

SDS модул

Модулът Sudden Death Screening разкрива риска от внезапна сърдечна смърт при всеки пациент, като изследването се базира на международните критерии за разчитане на ЕКГ резултатите, известни като Seattle Criteria.

Технически параметри

O2 сензор Бърза електрохимична клетка
CO2 сензор Инфрачервен, недисперсен
Сензор на газовия поток (дебитомер) Без подвижни части Подходящ за еднократна употреба
Може да се дезинфекцира и да се използва многократно
Диапазон на измерване - 18 l/s
Точност - 2% или 50 ml/s
Dead space - 36 ml
Поддържан ЕКГ софтуер BTL CardioPoint-Ergo
Поддържани ЕКГ апарати BTL-08 SD3, SD6
BTL-08 MT Plus
BTL-08 LT, LT Plus, LC, LC Plus
Калибриране Калибриране на потока (3l)
Калибриране на газовия поток с калибрационна смес (15% O2, 6% CO2)
Основни измервани параметри W - Load
MET - Metabolic Equivalent of Task
VE - Minute Ventilation
VT - Tidal Volume
fR - Breath Frequency
VO2 - Oxygen Consumption
VO2 max - Maximal Oxygen Consumption
VO2 max/kg - Maximal Oxygen Consumption per Body Weight
VCO2 - Carbon Dioxide Production
VCO2 max - Maximal Carbon Dioxide Production
OUES - Oxygen Uptake Efficiency Slope
RER - Respiratory Exchange Ratio
REE - Resting Energy Expenditure
EE - Energy Expenditure
HR - Heart Rate
pO2 - O2 Concentration
pCO2 - CO2 Concentration
PETO2 - End-Tidal Oxygen Tension
PETCO2 - End-Tidal Carbon Dioxide Tension
FVC - Forced Vital Capacity
SVC - Slow Vital Capacity
MVV - Maximum Voluntary Ventilation
IC - Exercise Inspiratory Capacity
Резултати Оценка на анаеробния праг и анаеробния капацитет
Предварителни измервания
Кръвно-газов анализ
Калориметрия
изгаряне на мазнини и енергиен разход
QT модул (за анализ на синдрома на дългия QT интервал)
Оценка на риска (Duke, Detrano, St. James, VA referral, ST-HR index)
Автоматично откриване на аритмия
ST карти (за лесно определяне на признаци на исхемична болест на сърцето)