български
Последвайте ни на:

Решения

CardioPoint-NEToffice

Решение за медицинската практика

BTL CardioPoint-NEToffice поддържа комуникация с най-разпространените софтуери за управление на медицинската практика. Чрез интеграцията на нашия продукт към своя амбулаторен софтуер, ще превърнете кардиоваскуларните прегледи в естествена част от вашата практика за извънболнична помощ.

CardioPoint-NETclinic

Решение за клиники

BTL CardioPoint-NETclinic предоставя лесно свързване на множество компютри към BTL CardioPoint. Създадената мрежа позволява споделяне (в рамките на клиниката) на цялата история от кардиологични прегледи и данни за пациентите.

CardioPoint-NEThospital

Решение за болници

BTL CardioPoint-NEThospital осигурява лесен достъп до цялата информация за пациентите в големи болници, които предоставят здравни услуги на стотици хора дневно. Нашият продукт позволява интеракция между BTL CardioPoint и други информационни системи в болницата, използвайки HL7 протокол.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  СТАНДАРТЕН ПРЕМИУМ

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИ СИСТЕМИ (КАТО EHR, AIS)

   
Създаване и обновяване на информацията за пациента в BTL CardioPoint от други системи чрез следните плъгини: HL7 Plugin, GDT Plugin or BTL Medicus Plugin Yes Yes
Изпращане на финални доклади и медицински заключения от BTL CardioPoint към други системи чрез следните плъгини: HL7 Plugin, GDT Plugin or BTL Medicus Plugin Yes Yes
Започване или редактиране на медицински преглед директно от други системи чрез следните плъгини: HL7 Plugin, GDT Plugin or BTL Medicus Plugin Yes Yes

В РАМКИТЕ НА CARDIOPOINT МРЕЖА

   
Възможност за споделяне на данни за пациента Yes Yes
Възможност за споделяне на пълни данни от изследвания Yes Yes
Споделяне на окончателни доклади Yes Yes
Възможност за едновременен достъп до записи и информация от няколко компютъра, свързани в мрежата Yes Yes
Запазване и криптиране на цялата информация в отделен хард диск Yes Yes

АРХИВИРАНЕ

   
Възможност за архивиране на данни от изследвания Yes Yes
Възможност за архивиране на окончателни доклади в PACS чрез DICOM Yes Yes
Възможност за преглед на данни от изследвания във всеки PACS клиент Yes Yes
Поддръжка на DICOM Encapsulated PDF Storage Yes Yes
Поддръжка на DICOM Secondary Capture Image Storage Yes Yes
Поддръжка на DICOM Multi-frame True Color SC Storage Yes Yes
Възможност за експортиране на окончателни доклади в PDF, SVG, JPEG Yes Yes
Възможност за експортиране на цялостната информация от изследването във формата по подразбиране на BTL (mewzip Yes Yes

HL7 СВЪРЗАНОСТ

   
Комуникация от BTL CardioPoint към HIS    
Изпращане на медицински заключения и PDF доклади към HIS чрез HL7 команда Yes Yes
Изпращане на резултати от наблюдения, когато прегледът достигне определен статус, към HIS чрез HL7 команда.   Yes
Комуникация от HIS към BTL CardioPoint    
Създаване на профил за пациент в BTL CardioPoint чрез HL7 команда   Yes
Обновяване на профила на пациент в BTL CardioPoint чрез HL7 команда   Yes
Сливане на пациентски профили в BTL CardioPoint чрез HL7 команда   Yes
Изпращане на заявка за работен лист в BTL CardioPoint чрез HL7 команда   Yes
Обновяване на реда на прегледите чрез HL7 команда   Yes
Отмяна на ред за преглед чрез HL7 команда   Yes

Галерия