български
Последвайте ни на:

Основни функции

BTL-Cardiology-ECG_S-line_-pl

Компютъризирано ЕКГ

В стандартната си конфигурация BTL CardioPoint-ECG софтуерът съдържа BTL-08 SD3 ЕКГ апарат, който притежава вградени термопринтер и батерия, като по този начин, ако е необходимо, може да се използва като самостоятелно портативно устрйство. Другите ЕКГ модели (освен SD1) могат да бъдат свързани към BTL CardioPoint-ECG софтуера, а също и да бъдат надградени с допълнителни опции.

ikony_Simple_Adaptive_transparent_2_ch

Просто & Адаптивно

Потребителският интерфейс на BTL CardioPoint е оптимизиран с минимален брой кликания на мишката. ЕКГ записите могат да бъдат споделяни с други компютри от BTL NETwork мрежата и експортирани в други системи посредством HL7, DICOM или GDT протоколи. Благодарение на тези опции софтуерът е лесен за употреба и перфектно пасва на специфичните клинични процеси на работа.

BTL-Cardiology_ST-maps_vector2

ST maps инструмент

ST картите изобразяват девиации в ST сегмента в хоризонтална и вертикална равнина. Те спомагат за бързото и лесно разпознаване на общи патологии, свързани с девиации в ST сегмента. ST картите са единственият начин за потвърждаване на обърната ST елевация, често рефлектираща в заден инфаркт на миокарда.

BTL-Cardiology_QT-module2

QT Модул

QT модулът оценява синдрома на дългия QT сегмент, който често може да бъде причина за внезапна сърдечна смърт. Модулът използва методът на допирателните, който е изключително подходящ при измерване на QT при високи стойности на сърдечния ритъм, където няма ясно изразено връщане към baseline сегмента, или когато T вълната има има 2 пикови точки.

BTL-Cardiology_ECG_comparison

Сравняване на ЕКГ записи

Всеки ЕКГ запис може да бъде сравнен с друг запис, направен на същия пациент, посредством BTL CardioPoint-ECG софтуер. Опцията позволява сравняване на формата на ЕКГ вълни, както и сравняване на направената диагностика.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint софтуерът е цялостно и гъвкаво решение, интегриращо ЕКГ, стрес-тест, холтер, ABPM и спирометър в единна унифицирана платформа. Опциите за диагностика, графичният дизайн и мрежови конфигурации по-скоро правят софтуерът лесен за адаптиране към потребителя, отколкото обратното.

преглед на опциите

  C300 C600
Бързо стартиране на Emergency ECG Yes Yes
Дълготраен ECG мониторинг Yes Yes
Einthoven / Cabrera визуализация на сигнала Yes Yes
Индикация на електродите Yes Yes
Автоматични ЕКГ измервания Yes Yes
Калипер за мануални измервания Yes Yes
Автоматична текстова интерпретация   Yes
QT модул   Yes
ST карти   Yes
Опция за сравнение на ЕКГ вълната   Yes
Векторна кардиограма (VCG)   Yes