български
Последвайте ни на:

основни характеристики

BTL_cardiology_SDS_Minimize-misdiagnoses_icon_v4

Край на неправилните диагнози при атлетите

При 60% от професионалните спортисти се наблюдават кардиологични изменения като отговор на човешкия организъм към повишеното физическо натоварване. Но при физически неактивното население същите тези изменения биха били счетени като патологични.

Ето защо международните критерии за разчитане на ЕКГ резултатите при атлетите, известни повече като Seattle Criteria, са своеобразно решение за правилното разграничение между адаптивните промени и вече съществуващите патологии. Благодарение на тях, процентът на случаите, в които един спортист бива погрешно диагностициран на база проведено кардиологично изследване, намалява от 17% на 4,2%.

BTL_cardiology_SDS_98_sensitivity_icon_v3

98% точност

SDS модулът премина двугодишен клиничен тест в Пражката университетска болница. Резултатите от него бяха официално обявени на ежегодната конференция на Европейската асоциация по педиатрична и вродена кардиология през 2015 г.

BTL_cardiology_SDS_Evaluation_Time_icon_v2

Диагностициране за по-малко от 5 минути

Според проучванията, 71% от резултатите могат да бъдат интерпретирани и използвани като диагностична база за по-малко от 5 минути, а 55% от тях – за до 2 минути.

BTL_cardiology_SDS_visualized-results_icon_v2

Удобна визуализация за бърза интерпретация на резултатите

SDS модулът е единственият софтуер, който помага на специалистите да разглеждат и анализират във визуален вид всеки отделен критерий, попадащ в международните Seattle Criteria. Той записва и показва дори най-малкия детайл от един ЕКГ ритъм и го съпоставя с нормалните референтни стойности, като по този начин кардиологът може да забележи всяка патология своевременно.

BTL_cardiology_SDS_Seattle-criteria-compliance_icon_v2

100% съответствие с международните стандарти

SDS модулът предоставя точна и детайлна автоматизирана интерпретация на едно ЕКГ изследване. Той автоматично проверява всеки от 16-те Сиатъл критерии и ги съотнася към повече от 90 параметъра. В съответствие със Сиатъл критериите и международния стандарт за измерване на QTc интервала, SDS модулът не използва средна медиана, а директно измерва всеки избран P-QRS-T комплекс.