български
Последвайте ни на:

BE UNLIMITED.
BE FLEXI.

Представете си ЕКГ с джобен размер, което ви дава неограничена гъвкавост! BTL CardioPoint-Flexi изпраща ЕКГ данните безжично до платформата BTL CardioPoint, като по този начин се превръща в гъвкава система, която улеснява специалистите не само в рамките на медицинската практика, но и извън нея.

473×245_FLEXI_unit

Основни характеристики

BTL_ICON_unlimited-mobility3

Неограничена мобилност

Няма значение дали сте в своя кабинет или на домашно посещение. BTL CardioPoint Flexi предоставя изключителна свобода на вас и вашите пациенти.

BTL_ICON_excellent-ECG-readability

Изключително лесно разчитане

Стабилност на сигнала и ясна видимост на всички важни параметри: от P-вълни до последните редове на QRS.

BTL_ICON_052_target_2_RGB

Надеждна диагностика

BTL CardioPoint осигурява всичко, от което се нуждаете, за да направите бързо и лесно медицинско заключение: ясен ЕКГ сигнал и уникални инструменти за диагностика, независимо дали пациентът ви е дете, спортист или възрастен.

ikony_Simple_Adaptive_transparent_2_ch

Прост и адаптивен

Потребителският интерфейс на BTL CardioPoint е оптимизиран с минимален брой кликания на мишката. ЕКГ записите могат да бъдат споделяни с други компютри от BTL NETwork мрежата и експортирани в други системи посредством HL7, DICOM или GDT протоколи. Благодарение на тези опции софтуерът е лесен за употреба и перфектно пасва на специфичните клинични процеси на работа.

BTL-Cardiology_ST-maps_vector2

ST карти

ST картите изобразяват девиации в ST сегмента в хоризонтална и вертикална равнина. Те спомагат за бързото и лесно разпознаване на общи патологии, свързани с девиации в ST сегмента. ST картите са единственият начин за потвърждаване на обърната ST елевация, често рефлектираща в заден инфаркт на миокарда.

BTL-Cardiology_QT-module2

QT модул

QT модулът оценява синдрома на дългия QT сегмент, който често може да бъде причина за внезапна сърдечна смърт. Модулът използва методът на допирателните, който е изключително подходящ при измерване на QT при високи стойности на сърдечния ритъм, където няма ясно изразено връщане към baseline сегмента, или когато T вълната има има 2 пикови точки.

BTL-Cardiology_ECG_comparison

Сравняване на ЕКГ записи

Всеки ЕКГ запис може да бъде сравнен с друг, направен на същия пациент чрез BTL CardioPoint-ECG. Опцията позволява сравняване на формата на ЕКГ вълни, както и сравняване на направената диагностика.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

Софтуерът BTL CardioPoint е цялостно и гъвкаво решение, което интегрира ЕКГ, стрес-тест, холтер, ABPM и спирометър в единна унифицирана платформа. Опциите за диагностика, графичният дизайн и мрежови конфигурации го правят лесен за адаптиране към нуждите на потребителя.

Галерия