български
Последвайте ни на:
BTL_Hands_Free_Sono_ultrasound_application

Rotary Field Technology: Принцип на действие

Ултразвуковата Rotary Field Технология е модерна иновация осъществяваща се от апликатори с няколко кварцови кристала. Кристалите са организирани като една обща система от излъчватели, които се контролират в реално време от микропроцесор. Този микропроцесор регулира прецизно последователното включване и изключване на отделните кристали, което е зададено предварително.

Rotating Field регулира последователното задействане на кристалите, а процесорът в реално време контролира скоростта на въртене, мощността и дълбочината на проникване на ултразвуковото поле за всеки отделен кристал. Такъв прецизен контрол прави терапията ефективна и безопасна, предпазвайки от рискове, като например горещи точки, които са типични за класическите ултразвукови технологии.

Най-често срещани приложения

Възможности и ползи от HandsFree Sono®

• Спестява времето и усилията на терапевта
• По-ефективна терапия, елиминира възможността за грешки
• Максимална безопасност чрез интегрираната Rotary Field Technology
• Хомогенно дозиране на терапията в цялата зона
• Променливи честоти от 1 и 3 MHz
• Два модела HandsFree Sono: 18 cmс шест кварцови кристала и 12 cm2 с четири кварцови кристала