български
Последвайте ни на:

Продукти

header-responsive_web_RSS_device-trolley-arm-applicator

Високоинтензивен лазер

  • Най-мощният 30W високоинтензивен лазер за максимален ефект при импулсна аналгезия, както и за провеждане на силни термични терапии 
  • 1064nm дължина на вълната за максимално проникване на енергията в дълбочина 
  • Дисплей с индивидуални настройки за персонализиране на терапията 
  • Снабден с непрекъснат многостепенен контрол на мощността

Роботизирана сканираща система

 

 

 

product_list_web_RSS_applicator

 

  • Покриваща зони с площ до 1200 cm2    
  • Мониториране на хомогенното разпространение на температурата за максимална терапевтична ефективност
  • Непрекъснат контрол на безопасното разстояние между пациента и роботизираната сканираща система      

МАНУАЛНА ЛАЗЕР ТЕРАПИЯ

 

 

 

product_list_web_manual_laser_applicator

 

  • Най-мощният мануален лазер, който генерира мощност до 30 W
  • Интелегентен апликатор с терапевтични бутони и светлинна индикация
  • Оптична система за избор на терапевтично петно от 10-30 mm

МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗХОД

ВИСОКОИНТЕНЗИВНИЯТ ЛАЗЕР е предпочитаната първата процедура при мускулноскелетна болка в резултат на пост-травматични и хронични състояния, хирургични интервенции и възпалителни процеси

medical_background_web_banner_Robotic_scanning_system_before-after

НАУЧЕН ПРОИЗХОД

Bettencourt F.: Effects of Class IV Laser in Knee Osteoarthritis: A Randomized Control Trial

Установено е, че лазерното лечение от клас IV е ефективен начин за намаляване на болката в коляното при пациенти с остеоартрит. Лазерната група показва над 44% подобрение на намаляването на болката, докато контролната група с плацебо не показва значителна разлика във възприятието на болка след лечението.

 

Marshall R.P., Vlková K.: Spectral Dependence of Laser Light on Light-tissue Interactions and its Influence on Laser Therapy: An Experimental Study

Експериментът показа, че по-дългите дължини на вълната водят до намаляване на енергийното усвояване и индекса на пречупване в меланина, както и до намаляване на абсорбцията на енергия на хемоглобина. Заключението е, че отражението и абсорбцията на меланин са незначителни за дължини на вълната над 1000 nm поради способността им да проникват в дълбочина с големи количества енергия в тъканта.

 

НАЙ-ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ