български
Последвайте ни на:

Основни функции

Silent_lightweight_accurate2

Тих, Лек, Точен

BTL ABPM записва данни за кръвно налягане до 51 часа на предварително зададени интервали.
Характеризира се с иновативна технология за поетапна дефлация, която гарантира надеждността на измерванията. Изключително тихият режим на работа, лекото тегло и малките размери предоставят комфорт както на лекарите, така и на пациентите.

BTL-Cardiology_Simple_evaluation2

Лесна Оценка

BTL ABPM софтуерът извършва детайлен анализ на стойностите с текстова интерпретация на измерените данни. Точността на имплементираните алгоритми доказано задоволява критериите на BHS, AAMI и IEC. В резултат оценката е точна и същевременно лесна.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint софтуерът е цялостно и гъвкаво решение, интегриращо ЕКГ, стрес-тест, холтер, ABPM и спирометър в единна унифицирана платформа. Опциите за диагностика, графичният дизайн и мрежови конфигурации по-скоро правят софтуерът лесен за адаптиране към потребителя, отколкото обратното.

Преглед на предлаганите функции

Изчислявани параметри MAP avg, PP avg, Pulse avg, Night fall index Sys/Dia, SYS/DIA day/night difference, PTE SYS/DIA,
PTD SYS/DIA, SYS/DIA max, SYS/DIA min, Morning surge, SYS/DIA avg, SYS/DIA load, SYS/DIA leese,
SYS/DIA hyper readings, SYS/DIA hypo readings
Автоматична интерпретация AHA 2005, ESH 2003, AHA 2008 pediatrics, Chaloupecký 2006 pediatrics, NHFA 2002, NICE 2011