български
Последвайте ни на:

Основни функции

BTL-Cardiology-ECG_S-line_-pl

Съвместимост с BTL ЕКГ апарати

Стандартната конфигурация на BTL CardioPoint-Ergo включва BTL-08 SD3 ЕКГ апарат с вградени термален принтер и батерия, даващи възможност за самостоятелна употреба като портативно устрийство. Всички ЕКГ модели (с изключение на SD1) могат да бъдат свързани към BTL CardioPoint-Ergo или да бъдат ъпгрейднати с допълнителни опции.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint софтуерът е цялостно и гъвкаво решение, интегриращо ЕКГ, стрес-тест, холтер, ABPM и спирометър в единна унифицирана платформа. Опциите за диагностика, графичният дизайн и мрежови конфигурации по-скоро правят софтуерът лесен за адаптиране към потребителя отколкото обратното.

преглед на опциите

  E300 E600
Поддръжка на автоматични измервания на кръвно наляганеСъществува възможност за свързване на съвместим монитор за кръвно налягане, даваща възможност за напълно автоматизирани измервания на дефинирано интервали. Yes Yes
ST настройки – модифициране позицията на J точката Позицията на J точката може да бъде модифицирана преди, по време на и след тест с цел прецизно измерване на девиациите на ST сегмента. Yes Yes
Редактор на стрес-тест протокол Съществуващ стрес-тест протокол може да бъде модифициран или нов протокол да бъде създаден посредством този редактор. Yes Yes
Тренд на HR, ST, BP и товар Yes Yes
Автоматичен & ръчен контрол на товара Yes Yes
Индикация за контакт на електродИнформира потребителя в случай на неправилно прикрепен електрод. Yes Yes
Създаване на профилВ профилите всеки потребител на BTL стрес-тест би могъл да дефинира свои преференции (например изглед на ЕКГ сигнал, формат на принтиране на рапорта, настойки на диагностиката и т.н.). Тези преференции се запаметяват и могат лесно да бъдат приложени при стартиране на тест.   Yes
Преглед на сигнала в режим freeze Има възможност за 'замразяване' на ЕКГ сигнала на компютърноя екран по време на тест с цел преглед. Тази опция е полезна в случаи, когато се появи важно събитие в ЕКГ по време на тест.   Yes
QT Модул QТ модулът оценява риска от внезапна смърт на пациента, причинена от синдромът на дългия QT сегмент. Този инструмент използва методът на допирателните, който е особено подходящ за измервания на QT при високи стойности на сърдечния ритъм, където няма ясно изразено връщане към baseline сегмента, или когато T вълната има има 2 пикови точки.   Yes
Засичане & анализ на аритмии Удивителен знак върху ЕКГ и тренд линията нотифицира наличие на аритмия. Аритмията може да бъде видяна и след приключване на теста.     Yes
Risk scoringИнстументът Risk scoring използва резултатите от изследването за автоматично предсказване на риска от смъртност на пациента и за дефиниране на риска от коронарно-артериални заболявания.   Yes
ST mapsST maps display the ST segment deviations in a horizontal and vertical plane. They help recognize common pathologies associated with ST segment deviations easily and quickly. The ST maps are the only way to validate mirrored ST elevation reflecting posterior myocardial infarctions.   Yes
Прогнозиране на максимален товарОще преди стартиране на теста максималният постижим товар на пациент се прогнозира на база неговите демографски данни. Наличен е набор от формули (Cooper, Jones, Morris, StJames, Washington, KUP 2008) за прогнозиране.   Yes
Instant ramp опция Възможно е да се премине незабавно от класически стъпков протокол към 'рампа' по всяко време на теста.   Yes
Калипер за ръчни измерванияС калиперът могат да бъдат измервани различни интервали и амплитуди върху ECG вълната.   Yes
Relief map интрументRelief map е графичен инструмент за изобразяване на развитието на ST сегмента в едно изображение.   Yes