български
Последвайте ни на:

Видове ток

  BTL-5000 
series
BTL-4000
Smart & Premium
BTL-4000
Professional
Електродиагностика Yes Yes Yes
Галванични Yes Yes Yes
Дидадинамични токове Yes Yes Yes
Токове на Träbert Yes Yes Yes
Фарадични токове Yes Yes Yes
Неофарадични токове Yes Yes Yes
Експоненциални импулси Yes Yes Yes
Експоненциални импулси с нарастване Yes Yes Yes
Ректангуларни импулси Yes Yes Yes
Руска стимулация Yes Yes Yes
Стимулационни импулси Yes Yes Yes
Трапецовидни импулси   Yes  
Триъгълни импулси Yes Yes Yes
Комбинирани импулси Yes Yes Yes
TENS Yes Yes Yes
NPHV   Yes  
Последователни импулси Yes Yes Yes
2-полюсна интерференция Yes Yes Yes
4-полюсна интерференция Yes Yes Yes
Изопланарни векторни полета Yes Yes Yes
Прекъснати импулси Yes Yes Yes
Ток на Leduc Yes Yes Yes
H-вълни Yes Yes Yes
Микротокове Yes Yes Yes
Средночестотни вълни Yes Yes Yes
Спастична стимулация - Hufschmidt Yes Yes  
Спастична стимулация - Jantsch   Yes  
HVT No Yes  
IG импулси   Yes  
Модулирани пулсови токове   Yes  
VMS ток   Yes  
Kotz ток   Yes  
EPIR   Yes  

Yes Стандартенни
No Допълнителни
Забележка: конкретните токове зависят от модела